top of page

Evaluare Psihologie CLINICA

Se eliberează avize / rapoarte de evaluare.

  • 1 or
  • 100-380 RON
  • Strada Avionului 17

Descrierea serviciului

- Examen psihologic Comisia de Handicap (Q.I., GAFS, MMSE) - Aviz psihologic plasament familial - Aviz psihologic adopție - Aviz psihologic instituire tutelă - Aviz psihologic însoțitor/asistent personal - Aviz psihologic asistent maternal - Examen psihologic copii clasa 0/grădiniță/sprijin - Examen psihologic copii CES (orientare școlară) - Aviz psihologic FIV cuplu (fertilizare in vitro) - Examen psihologic pentru Comisia de Expertiză Medicală a Capacității de Muncă (MMSE, GAFS, Q.I) - Examen psihologic copii cu dizabilități pentru Comisia de Handicap - Examen psihologic participare la concurs de muzică televizat - Evaluare psihologică nivel de inteligență Q.I. - Evaluare psihologică la cerere -- - Psychological examination for Handicap Commission (Q.I., GAFS, MMSE) - Family placement psychological opinion - Adoption psychological opinion - Psychological opinion guardianship institution - Accompanying/personal assistant psychological opinion - Maternal assistant psychological opinion - Psychological examination for children class 0/kindergarten/support - Psychological examination of CES children (school orientation) - IVF couple psychological opinion (in vitro fertilization) - Psychological examination for the Medical Expertise Commission of Working Capacity (MMSE, GAFS, Q.I) - Psychological examination of children with disabilities for the Handicap Commission - Psychological exam participation in a televised music contest - Psychological evaluation level of intelligence Q.I. - Psychological evaluation on request


Detalii de contact

  • Mental Coaching for Performance - Cabinet de Psihologie, Strada Avionului, Bucharest, Romania

    +40738520490

    contact@mental-coaching-for-performance.ro

bottom of page