top of page

Mental Coaching I SPORTIVI

Sesiuni 1 la 1, online, la cabinet sau la antrenamente.

  • 50 minute
  • 240 de lei românești
  • Strada Avionului 17

Descrierea serviciului

Ședințele de Mental Coaching sunt destinate sportivilor care își doresc să atingă înalta performanță în sportul pe care îl practică. Aceste sesiuni au în spate un plan foarte bine structurat care vizează: 1. Autocunoașterea - care presupune: - identificarea punctelor forte și vulnerabile; - a fi în contact cu setul propriu de credințe și valori; - recunoașterea automatismelor mentale și gestionarea gândurilor automate negative. 2. Managementul emoțiilor - care se referă la: - identificarea emoțiilor în context; - gestionarea eficientă a emoțiilor în funcție de situațiile cu care se confruntă fiecare sportiv (atât individual, cât și la nivel de echipă); - însușirea unor tehnici / strategii pentru diminuarea emoțiilor, respectiv pentru relaxare; - însușirea conceptului „aici și acum”. 3. Motivația - echilibrul perfect între sub-motivație și supra-motivație. 4. Setarea de obiective SMART (pentru fiecare etapă în care se află sportivul). 5. Performanță sub presiune. 6. Producerea schimbărilor. 7. Asumarea responsabilității. -- Mental Coaching sessions are intended for athletes who want to perform highly in their sport. These sessions have behind them a very well-structured plan aimed at: 1. Self-knowledge - which involves: - identification of strong and vulnerable points; - being in touch with your own set of beliefs and values; - recognizing mental automatisms and managing negative automatic thoughts. 2. Emotion management - which refers to: - identifying emotions in context; - effective management of emotions according to the situations faced by each athlete (both individually and at the team level); - acquiring techniques/strategies for reducing emotions, respectively for relaxation; - mastering the "here and now" concept. 3. Motivation - the perfect balance between under-motivation and over-motivation. 4. SMART goal setting (for each stage the athlete is at). 5. Performance under pressure. 6. Making changes. 7. Assumption of Liability.


Detalii de contact

  • Mental Coaching for Performance - Cabinet de Psihologie, Strada Avionului, Bucharest, Romania

    +40738520490

    contact@mental-coaching-for-performance.ro

bottom of page