top of page

Psihoterapie de CUPLU

Infidelitate, neîncredere, probleme de comunicare, divorț, probleme de dinamică sexuală, monotonie.

  • 1 or 30 minute
  • 360 de lei românești
  • Strada Avionului 17

Descrierea serviciului

Principalul motiv pentru care multe cupluri ajung să se despartă este comunicarea. Din păcate, mulți parteneri pun „=” între vorbire și comunicare... A comunica cu partenerul tău de cuplu presupune mai multe decât a folosi cuvinte. Presupune a folosi și limbajul non-verbal pentru a realiza o conexiune puternică și un mediu „al vostru”, unde să vă simțiți în siguranță, auziți și ascultați, validați, iubiți și admirați. Pe lângă acesta, alte motive pot fi: 1. Lipsa încrederii unul în celălalt (minciună, suspiciune, nerespectarea angajamentelor și a promisiunilor, aventurile și înșelatul); 2. Plafonarea sau instalarea monotoniei; 3. Diminuarea în intensitate a sentimentelor (deconectarea emoțională); 4. Neîmplinirea nevoilor (prea multe compromisuri); 5. Nesiguranța pe care o resimte unul dintre parteneri, manifestată prin permanenta nevoie de atenție, confirmare și validare; 6. Nerespectarea intimității și încălcarea granițelor personale de către unul dintre sau chiar ambii parteneri; 7. Incompatibilitate (scopuri, dorințe, activități și valori diferite sau chiar opuse); 8. Implicarea altor persoane în problemele cuplului (plus presiunea familiei sau a mediului social); 9. Lipsa contactului fizic și viața sexuală neîmplinită (pierderea senzualității și a dorinței sexuale); 10. Abuzul (fizic, emoțional, mental sau verbal); 11. Refugiul în alcool sau alte substanțe psihoactive (declanșează adesea minim unul dintre motivele menționate mai sus); 12. Modul de gestionare al situațiilor tensionate, stresante sau de criză (spre exemplu, problemele financiare); etc. -- The main reason many couples end up breaking up is communication. Unfortunately, many partners put the "=" between talking and communicating. Communicating with your partner involves more than just using words. It also involves using non-verbal language to create a strong connection and an environment of "yours" where you feel safe, heard and listened to, validated, loved and admired. Besides this, other reasons can be: 1. Lack of trust in each other (lying, suspicion, failure to honor commitments and promises, affairs and cheating); 2. Ceiling or installation of monotony; 3. Decrease in intensity of feelings (emotional disconnection); 4. Failure to meet needs (too many compromises); 5. The insecurity felt by one of the partners, manifested by the permanent need for attention, confirmation and validation; 6. Failure to respect privacy and violation of personal boundaries by one or even both partners...


Detalii de contact

  • Mental Coaching for Performance - Cabinet de Psihologie, Strada Avionului, Bucharest, Romania

    +40738520490

    contact@mental-coaching-for-performance.ro

bottom of page